25 października 2016

POWIĄZANIA KAPITAŁOWO-OSOBOWE


Co rozumiemy poprzez powiązania kapitałowo-osobowe?

Jak powiązania wpływają na ocenę badanego firmy?

Jak pomagają podjąć trafną decyzję o współpracy z kontrahentem?


Powiązania to relacje zachodzące między spółkami , działalnościami gospodarczymi a osobami fizycznymi.

  • Powiązania kapitałowe dotyczą posiadania  udziałów  w danej spółce (min.5%), które mogą należeć do osoby lub innej firmy.
  • Powiązania osobowe dotyczą osób fizycznych, które znajdują się w zarządach, radach nadzorczych lub pełnią funkcje prokurentów oraz inne funkcje kontrolne w danych firmach.

Weryfikacja relacji zachodzących między firmami znacznie minimalizuje ryzyko w transakcjach handlowych, pozwala ustrzec się przed nierzetelnym kontrahentem, poznać jego historię i dotychczasową działalność a co za tym idzie podjąć właściwą decyzję, co do ewentualnej współpracy.


Poznaj analizę otoczenia spółki chcąc podjąć współpracę z nieznanym kontrahentem.

I upewnij się ,iż  w spółkach powiązanych osobowo lub kapitałowo nie wystąpiły negatywne zdarzenia.